дом Новини ​Съветници искат омбудсман в Разград 

  ​Съветници искат омбудсман в Разград 

  44
  ДЯЛ

  Съветници искат да заработи омбудсман, който да бди за интересите на гражданите в Разград. Предложение за разкриване на длъжността „Обществен посредник“ към община Разград са отправили независимата общинска съветничка Милена Орешкова и съветникът от „Реформаторски блок“ Джипо Джипов. Документът е внесен за разглеждане в Общинския съвет и предстои да бъде обсъден и гласуван от местните парламентаристи на предстоящото заседание в края на месеца.
  „През последните месеци в Община Разград напрежението сред гражданите придобива масов характер. Наслоява се едно общо недоволство от работата на местните власти и начина на работа на общинската администрация. Многобройни са проблемите, които търсят своето разрешение в местната управа. Все по-силно е усещането, че гласът на гражданите не се чува от местните управници.. В същия аспект е голяма част от мнението, че административното обслужване в общинските служби в Община Разград е неефективно.”, се мотивират вносителите.

  Те предлагат на колегите си и проект за Правилник, регламентиращ статута и правомощията на обществения посредник. От проектодокумента става ясно, че бъдещият омбудсман ще бъде избран от Общинския съвет чрез публичен конкурс, с право да изпълнява тази длъжност за срок от пет години и за не повече от два последователни мандата. Според предложението на двамата вносители, омбудсманът трябва да бъде избран с подкрепата на поне 2/3 от общинските съветници, след тайно гласуване. Кандидатите за позицията, трябва да отговарят на следните изисквания: да са пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани с високи морални качества, с постоянно местоживеене на територията на община Разград, със завършено висше образование и най-малко десет години трудов стаж, за предпочитане „Право” и „Публична администрация”.

  Финансовото, материалното и техническото обезпечаване на обществения посредник се предлага да бъде осигурено от бюджета на Община Разград. В тази връзка, неизбежно е да не се запитаме колко обективен и безпристрастен ще бъде той в борбата си за решаване проблемите на гражданите в общината.

  Неоспоримо е, че съществуват проблеми, такива, които и до днес чакат своето разрешение поради протакането им във времето. Малцина биха се сетили за работата и резултатите от дейността на предишния обществен защитник в Разград, което от своя страна също поражда съмнения в ползата от тази институция. Предложение да има градски омбудсман имаше от общински съветник от ГЕРБ още през 2015 г.,по време на управлението на бившия кмет на града Денчо Бояджиев. Тогава обаче то не срещна достатъчно подкрепа в местния парламент.

  Подкрепяте ли да има обществен посредник в Разград?

  Покажи резултатите

  Зареждане ... Зареждане ...