дом Новини Държавна и общинска власт нехаят за съхранението на културно – историческо наследство, с...

  Държавна и общинска власт нехаят за съхранението на културно – историческо наследство, с национално значение

  0
  ДЯЛ

  Общинските съветници от ДПС са внесли писмено запитване към градоначалника на Разград относно реално предприетите действия по указания предписани от Министерството на културата, в края на 2015 година, във връзка с констатирани обстоятелства застрашаващи „Магбул Ибрахим паша“ джамия, явяваща се недвижима културна ценност, съобщи ръководителят на групата.

  В писмото е упоменато, че въпреки нееднократното засягане за проблема, меджувременно и официално запитване по време на заседание на Общински съвет – Разград, половин година по-късно, от общинския съветник Хами Хамиев към Кмета на Община Разград, касаещо тежкото-аварийно състояние на културният паметник, който е под заплаха от сериозни увреждания или дори пълна разруха, но нагледно необходимите действия за опазването на храма, са видно непредприети, въпреки издадените указания за последващи действия, съответно не е получен конкретен отговор за същите, което провокира запитванията поставени в документа, адресиран с копие до Областния управител на Разград.

  По сградата на джамията има сериозни конструктивни изменения, които от своя страна застрашават устойчивостта й. Наскоро покривът на джамията бе почистен от саморасли тревиста растителност, което съвсем не е достатъчно за опазване на обявеният за паметник на културата храм, намиращ се в центъра на областния град. През годините не веднъж е засяган въпросът за окаяното състояние на джамията, в отговор на който е изтъквано, че собствеността на сградата не е на Общината, което не би трябвало да е предлог за лишаване от отговорностза предприемане на мерки за преустановяване на увреждането на недвижимата културна ценност, а обезопасяването на джамията, която тъне в разруха е също така в правомощията на областния управител.

  В писмото е отбелязано още, че „ в една демократична (не теократична) държава, която е със светско управление, а именно държавната власт е отделена от богослужещите институции, смисъла на присъствието на държавния символ (държавното знаме) в молитвен храм, а в същото време държавата и общината занемаряват стопанисването на една историческа културна ценност.“

  В завършек, съветниците от ДПС изразяват готовността си да сезират държавните ограни, които съблюдават изпълнението на законите в Р. България, при не взети решения и неадекватни действия от страна на управниците на града.

  Говорим за развитие на туризма и превръщане на града и района в атрактивна дестинация, а не съумяваме да опазим една една историческа културна ценност с национално значение.

  Ето и самото писмо: