дом Новини Кой стои зад неведението на безимотните и малоимотните граждани

  Кой стои зад неведението на безимотните и малоимотните граждани

  10
  ДЯЛ

  Несправедливо отнетите права и изпуснати възможности, на малоимотните и безимотни жители от исперихските села, да придобият собственост върху земите, дадени им за ползване предизвика негодуването им. Възмутени от случващото се, потърпевшите сигнализират за нередността омбудсмана на РБ Мая Манолова.

  Преди години, над 200 от жителите на исперихското село Лъвино, получили разрешение за ползване на държавните земи, които съгласно Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани са имали право да изкупят общо 1400 дка ниви, при условие, че ги обработват 10 години. 

  Държавата въвежда нормативни промени, Областната дирекция „Земеделие“ – Разград изпраща писма и списъци до селските кметове, които да известят ползвателите на нивите, но те така и не биват уведомени. В резултат на което, правоимащи граждани, поради неспазване на формални изисквания, биват лишени от достъп до вече предоставената им за обработване земеделска земя. Данните от дирекцията сочат, че от оземлените 229 семейства, само 18 са придобили имотите в собственост.

  Озадачаващо е как само малцина са осведомени и са се възползвали от тази възможност, а половин село научава за нея половин година по-късно – когато нивите им са обявени на търг за отдаване на под наем за една година. 

  Местните подозират, че са останали в неведение за възможността от предсрочно придобиване на собственост върху обработваните от тях земи, за да могат големите арендатори да спечелят търговете. Голяма част от земите, се оказват на фирма свързана с известен бизнесмен и политик от областта.

  Оземляването, при облекчени условия без търг е държавна политика, която цели да бъдат подпомогнати определена категория социално слаби лица, чрез осигуряване на заетост и доходи от обработваната земя. С непредоставянето на земи, биват ощетени семействата, чието препитание зависи само и единствено от земеделието.

  В отговор на подадените жалби във връзка с непредоставяне в собственост на земеделски земи от държавния поземлен фонд, с които са били оземлени чрез отдаване под наем граждани от с. Лъвино, община Исперих, област Разград, омбудсманът отправя предложение на министъра на земеделието и храните, на министъра на финансите и на министъра на труда и социалната политика за обсъждане на възможностите за съвместяване на оземляването с правния режим на държавните помощи, и препоръка – Предвижданията за оземляването на безимотни и малоимотни граждани, като част от социалната поземлена политика и формите за съвместяването на оземляването с правилата на държавните помощи (схема de minimis) да се уредят в Кодекса за поземлените отношения.

  Сходен случай се разиграва и в друго исперихско село –Лудогорци, където жителите се вдигат на протест срещу отнетото им право да станат собственици на земите, които са им дадени за ползване. Там стопаните получили парцели от земеделска земя, предоставена за временно възмездно ползване от държавния поземлен фонд, като сключили петгодишни договори. След изтичането на който, оземлените могат да придобият право на собственост, като платеният наем се приспада от цената. С наближаването на сроковете обаче, пристигат нови писма, които удължават контрактите, и така те биват протаквани във времето. 
  Хората желаещи да закупят земи, не успяват да получават информация от Община Исперих, както и от поземления фонд, относно сроковете, в които могат да се възползват от правата дадени ни им от Държавата по закон.