дом Новини Обществено обсъждане за изграждане на социални жилища в ж.к.“Орел“ ще се проведе...

  Обществено обсъждане за изграждане на социални жилища в ж.к.“Орел“ ще се проведе утре

  0
  ДЯЛ

  Утре от 11.00 часа в клуб „Зайо Байо“, Община Разград организира публично обсъждане на проектно предложение за изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социалнослаби групи в квартал „Орел“ в областния град.

  Проектът за изграждането на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Разград, и като такъв е включен в одобрената инвестиционна програма на общината. 

  Проектното предложение ще бъде дадено за финансиране по ОП „Региони в растеж“.

  Социалните жилища ще бъдат изградени с цел осигуряване на съвременни домове за уязвими, малцинствени и социалнослаби групи от населението и други в неравностойно положение. Предвижда се четири триетажни блокове да бъдат изградени в източната част на ж.к. „Орел“, в имот с идентификационен №61710.504.6397 с площ 12 497 кв. м.

  Ръководството на общината приканва всички заинтересовани страни да представят своите мнения и предложения.

  На интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg в секция „Административни актове“, подсекция „Наредби“ е публикувана Наредба №29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища – съобщават от общината.