дом Новини Ще съдят родители, които възпрепятстват децата си да ходят на училище

    Ще съдят родители, които възпрепятстват децата си да ходят на училище

    1
    ДЯЛ

    Родители, които съзнателно възпрепятстват децата си да посещават училище, ще бъдат наказвани по закон като за криминално престъпление. 
    ​Дни преди началото на новата учебната година, близо четиридесет мобилни екипа започват акция по издирване и връщане на отпаднали от училище деца в Лудогорието.

    Специализирани екипи от различни институции ще обикалят домовете на деца, които са отпаднали или не са посещавали никога учебно заведение, за да убедят родителите им да ги изпратят на училище. В екипите по приобщаване ще има експерти от самите училища, представители на МОН, на „Социално подпомагане“ , на МВР, както и на съответните общини от областта, на чиято територия действат.

    По време на заседание на координационния съвет по механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици на Министерския съвет, вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че трябва да се помисли и за промена в НК, с която родителите да носят наказателна отговорност при умишлено препятстване децата да отидат в клас.

    Освен промяна в НК предстоят и промени в социалната нормативна уредба. За тези семейства, при които проблемът е от икономически или социално-битов характер, ще се помага с предоставяне на помощи в натура. Учителите ще имат думата дали на семейството на някое дете помощите да бъдат парични, или да бъдат във вид на обувки, облекло, учебници и учебни помагала.

    Вицепремиерът изтъкна и необходимостта не само учениците да бъдат връщани в училище, но и да могат да се задържат там.