дом Новини Общинският съвет в Кубрат ще узакони днес изпълнението на бюджета за полугодието...

  Общинският съвет в Кубрат ще узакони днес изпълнението на бюджета за полугодието на 2017

  1
  ДЯЛ

  Днес, Общинския съвет в Кубрат ще заседава от 10.00 часа, в ритуалната зала на читалището в града. В дневния ред на сесията са включени за разглеждане 7 докладни записки.

  Местните парламентаристи ще започнат заседанието с приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Кубрат и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2017г. и ще приключат с приемане отчета за дейността на Общински съвет – Кубрат и неговите комисии за периода от м. Януари 2017г. до м. Юни 2017г. 

  Съветниците ще гласуват за прехвърляне на дълготрайни и краткотрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги” гр. Кубрат – второстепенен разпоредител с бюджет към Община Кубрат. 

  След, което ще дадат своето съгласие за упълномощаване на кмета на Община Кубрат за сключване на споразумение за извършване на капиталов трансфер от Община Кубрат към „Многопрофилна болница за активно лечение-Кубрат” ЕООД и даване на съгласие на „МБАЛ-Кубрат” ЕООД за закупуване на ДМА.

  В четвърта точка от Дневния ред ще бъде взето решение относно закриването на общински детски градини „Щастливо детство“ – с.Мъдрево, „Осми март“ с. Задруга и преобразуване на ДГ „Детелина“ с. Савин, ДГ „Осми март“ – с. Точилари и ДГ „Славейче“ гр. Кубрат чрез сливане във филиали на ДГ „Здравец“ – град Кубрат; ДГ „Осми март“ с. Беловец, ДГ „Детелина“ с. Равно чрез сливане във филиали на ДГ „Щастливо детство“ гр. Кубрат; ДГ „Щастливо детство“ с. Сеслав чрез сливане във филиал на ДГ „Първи юни“ с.Юпер; ДГ „Щастливо детство“ с. Божурово чрез сливане във филиал на ДГ „Слънчо“ с.Бисерци.

  Общинските съветници ще трябва да дадат своя вот за удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на Общински футболен клуб „Кубрат 2016“ ЕООД и продължаване дейността на ФК “Кубрат – 2007“ – гр. Кубрат, както и на управителя на „Меден кладенец“ ЕООД – гр. Кубрат.

  Публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Кубрат за 2016 г.  ще се състои на 11 септември (понеделник), от 10.00 ч. в Ритуалната зала на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ на Община Кубрат. На дискусията са поканине жителите на община, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост в Кубрат, съобщават от местната управа на лудогорската община.