дом Новини РИОСВ-Русе с 5 предписания на „Биовет“ в Разград

  РИОСВ-Русе с 5 предписания на „Биовет“ в Разград

  0
  ДЯЛ

  Разградския клон на фирма „Биовет” получи пет предписания от екологичната инспекция в Русе. 

  Предписанията, изготвени след проверка от екоекспертите, са за: предоставяне на информация за последващо третиране на определени отпадъци; преработване на документацията, свързана със следене на параметрите за правилната експлоатация на ПСОВ; актуализиране инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на ПСОВ; изготвяне и поддържане на досиета за хладилното оборудване; актуализиране на плана за мониторинг при анормални режими на инсталациите.

  От екоинспекцията посочват, че проверката е планова, но е направена и заради получените сигнали в началото на месец август. От РИОСВ-Русе уточняват още, че около завода, който произвежда ветеринарно-фармацевтични продукти, се извършват измервания на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция.

  В дружеството продължават настройките на новото физико-химично стъпало за обработка на отпадъчните води от производствената дейност. Въвеждането му в експлоатация се очаква да бъде през септември.