дом Новини Министерски съвет прехвърля безвъзмездно имоти на община Разград за образователни дейности

  Министерски съвет прехвърля безвъзмездно имоти на община Разград за образователни дейности

  0
  ДЯЛ

  Правителството се разпореди с имоти – държавна собственост, като промени от публична в частна държавна собственост статута на няколко имота и ги предостави безвъзмездно на общини.

  По време на вчерашното заседание, бе взето решение на община Разград да се предоставят имоти за образователни дейности. Министерският съвет прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху терени и сградите на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ поради промяна на статута на училището от държавно в общинско.

  Досега имотът е бил с предоставени права за управление на Министерството на земеделието, храните и горите, съобщават от пресцентъра на кабинета.