дом Новини Дават на концесия два язовира в Община Лозница

  Дават на концесия два язовира в Община Лозница

  2
  ДЯЛ

  Местния парламент в Лозница даде „зелена светлина” за откриване на процедура за предоставяне на концесия с предмет експлоатиране на водностопански обект – язовир. Общинският съвет реши да се отдадат на концесия за срок от 25 години два язовира в Лудогорската община. 

  Единият, от които е язовир Сейдол с площ от 35,022 дка, разположен в землището на село Сейдол. Обектът може да бъде използван за развъждане и отглеждане на риба, организиране на любителски и спортен риболов. Вторият е язовир „Тръбач“ с обща площ от 17,221 дка, разположен в землищната граница със село Чудомир. Стопанските дейности, които могат да се развиват чрез обекта на концесията са риборазвъждане и рибопроизводство, развиване на туристическа дейност и отдих. 

  Документи за участие в процедурата могат да се получат до 15 септември 2017 година, а подаването на офертите за участие в процедурата може да се извърши до 18 септември в стая № 103. Отварянето на офертите ще бъде на следващия ден (19 септември), както следва от 10.00 и 11.00 часа в стая № 310 в сградата на Общината.