дом Новини Общински съвет-Лозница реши да се трансформират средства за неотложен ремонт на общински...

  Общински съвет-Лозница реши да се трансформират средства за неотложен ремонт на общински път

  0
  ДЯЛ

  Общински съвет-Лозница реши да се трансформират средства в размер на 59 528,28 лева, с които да се финансират разходи за текущ ремонт на път Крояч – Ловско. Средствата ще бъдат трансформирани от целевата субсидия за капиталови разходи за извършване на неотложни ремонти.

  Това стана ясно, след като на последната сесия на Общински съвет бе приета докладната записка внесена от кмета за трансформиране на средства с цел ремонт на общински път: RAZ 2085/ II-51, Лозница и Мировец/ – Крояч – Ловско/III-206/ от км. 0 + 00 до км. 4 + 528, който има неотложна потребност от финансиране. Преобразуването на средствата в субсидия за текущи ремонти произтича от належащата необходимост от извършване на рехабилитация поради лошото състояние на горепосочения учатък от общински път, финансирането на който общината не може да осигури от друг източник на средства. След като предложението бе подкрепено от Общинския съвет, следва да бъде внесено за одобрение в Министерство на финансите.

  От тази година, министъра на финансите има право да трансформира до 50% от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общинска пътна и на улична мрежа, съгласно чл.89 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2017г., а срокът за постъпване на предложения е до 15-ти септември.