дом Новини Ето какво ще заседават общинските съветници на утрешната извънредна сесия

  Ето какво ще заседават общинските съветници на утрешната извънредна сесия

  1
  ДЯЛ

  Утре от 13.30 часа Общински съвет-Разград ще заседава извънредно, поради наличието на докладни записки от решаващо значение, които поради липсата на кворум на редовната сесия останаха неприети. В дневния ред на заседанието са включени общо 10 докладни, сред които е внесеното от кмета на Община Разград Предложение за приемане на Списък на средищните училища в община Разград за учебната 2017/2018 година.

  Учебните заведения, отговарящи на условията да приемат деца от други населени места са седем: ОУ „В.Левски“, ОУ „Н.Вапцаров“, ОУ „Н.Икономов“, ОУ „Отец Паисий“ и СУ „Хр. Ботев“ в Разград, както и ОУ „Кирил и Методий“ – с. Киченица и ОУ „Д-р П.Берон“ – с. Осенец. Списъкът с предложенията на утвърдените средищни училища, според постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г., след решение на Общински съвет, трябва да бъде изпратен в Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември. В противен случай учебните заведения ще изгубят правото си да получат допълнително финансиране за целогодишно обучение.

  Сред останалите докладни записки, които ще бъдат разгледани от местния парламент на утрешната сесия са: приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2016 година; приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия; приемане на декларация от Общински съвет Разград срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на община Разград; учредяване на право на строеж на търговски комплекс на територията на Бизнес зона „Перистър“.