дом Новини ​Поредни проверки предизвикаха непоносимите миризми в Разград

  ​Поредни проверки предизвикаха непоносимите миризми в Разград

  0
  ДЯЛ

  Вследствие на зачестилите оплаквания от непоносимото ухание, разнасящо се във въздуха в малките часове на денонощието от неустановени източници, наложи извършването на поредни проверки. Експерти на РИОСВ – Русе, през изминалите дни направиха извънредни проверки в Разград, по повод множеството сигнали, от страна на разградските жители, свързани с миризми на сероводород и птича тор, която се използва за наторяване на съседни обработваеми земи.
  От екоинспекцията съобщиха, че е осъществен обход в района на пречиствателната станция на „Биовет“ АД, където е установена характерната миризма на отпадъчните води от производствената дейност на дружеството. По информация на фирмата строително-монтажните работи по изграждане на новото физико-химичното стъпало са приключили. В момента се извършват настройки на работата му, които са потенциален  източник на миризми.

  Новото стъпало от пречиствателната станция на „Биовет“ АД ще бъде въведено в експлоатация след провеждане на задължителните 72 часови проби за работа на съоръженията и държавна приемателна комисия. Това се очаква да стане през месец септември.

  Поради съмнения за наличие на други потенциални източници на миризми РИОСВ-Русе ще извърши по-рано от предвиденото проверки по условията в комплексните разрешителни на още две инсталации в града.

  Извършените планирани измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в края на май не са регистрирали отклонения от следените показатели. Предстоят нови измервания на КАВ в град Разград с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда.  РИОСВ-Русе си сътрудничи с община Разград, която е сформирала група за обходи в малките часове на денонощието.