дом Новини Община Завет обяви търг за ремонт на уличната мрежа

  Община Завет обяви търг за ремонт на уличната мрежа

  1
  ДЯЛ

  Община Завет обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строително ремонтни работи на приблизително 7 600 метра от уличната мрежа в Лудогорската община.

  Приблизителна дължина на улиците, в града и четири от селата на територията на общината, които ще бъдат рехабилитирани е както следва: в гр.Завет – 1 400 м., в с. Острово – 1 800 м., в с. Брестовене – 1 500 м., в с. Веселец – 1 500 м. и в с. Прелез – 1 400 м. Общинската администрация ще определи участъците, които ще бъдат благоустроени.
  Ще се вземат предвид предположена цена и начинът на изпълнение, като тежестта от двата критерия е равносилен – по 50 точки. До 17.00 часа на 31 август е срокът за получаване на оферти или заявления за участие. Предложенията ще се отварят на 1 септември от 11.00 часа в заседателната зала на Община Завет.

  Прогнозната стойност на обществената поръчка е 333 300 лева без ДДС.