дом Новини ​Община Самуил успешно приключи социален европроект 

  ​Община Самуил успешно приключи социален европроект 

  0
  ДЯЛ

  Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и на хора над 65 г. в Община Самуил” се проведе на 1 август в Лудогорската община. Проектът се реализира по процедура „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Ръководителят на проекта и заместник-кмет на общината Бехра Зюлкяр направи обзорен преглед на реализираните проектни дейности и представи резултатите за местните хора.

  В рамките на проекта, който се осъществи в периода от януари 2016-та до август 2017- та година, е подобрено качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване чрез задоволяване на комплексни потребности на 141 лица с увреждания и лица на възраст над 65 години от общината. Също така, са положително променени възприятията и поведенческите стратегии на потребители с установена нужда от психологическа подкрепа. Назначени са 127 безработни в трудоспособна възраст и са формирани професионални компетентности на 100 души, след като те са придобили общи теоретични познания за социалните услуги в общността и за методите на тяхното приложение в работата с хора в неравностойно положение.

  Общата стойност на проекта е 496 737.97 лева, изцяло безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма. В изпълнение на проекта, в зависимост от установените индивидуални потребности на потребителите, са предоставяни почасови интегрирани услуги: социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”, психологическа, медицинска и социална подкрепа. Периодично е провеждана супервизия на специалистите, работещи с ползващите социални услуги лица от Лудогорската община.

  С постановление на Министерски съвет са одобрени средства от националния бюджет, които ще бъдат използвани за постигане на устойчивост на услугите, разкрити по процедура „Независим живот“.