дом Новини Скандал!!! Отново зловредни миризми се разнесоха из Разград – Общината бездейства

  Скандал!!! Отново зловредни миризми се разнесоха из Разград – Общината бездейства

  4
  ДЯЛ

  Ежедневно зачестяват оплакаванията на разградските жители от възникващите рано сутрин или късно вечер неприятни миризми в някои части на града. Наложително е да се установи причинината и да се предприемат превантивни мерки за отстраняване на появяващата се неприятна миризма във въздуха.

  Най-значими предприятия, функциониращи в околностите на града, в сферата на преработващата промишленост  са „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД и „Млин” АД,  „Балканфарма” АД  и фармацевтичната – „Биовет” АД.

  Припомняме, че в края на първото тримесечие на тази година, при извършена проверка, бяха регистрирани две еднократни превишения на сероводород по-високи от стандартните нива в дните със слаб вятър или пълно безветрие. Спрямо посоката и силата на вятъра благоприятстват преноса на специфична миризма към жилищните квартали на града, като източникът им бе нереконструираната ПСОВ на „Биовет“ АД – клон Разград.

  Докога дългогодишният проблем за разрешаване на въпроса относно замърсяването на въздуха в Разград ще бъде пренебрегван от страна на ръководните органи в Общината. Крайно време е да обърне сериозно внимание на проблема, да се сезират съответните институции, които да направят всичко необходимо в най-кратки срокове да бъде разкрит и пресечен източникът на тези неустановяеми миризми, които все по-често тормозят разградчани и освен неприятното ухание, пораждат основателни притеснения у жителите по отношение на здравето им.