дом Новини Община Исперих отново възпрепятства усвояването на 35 милиона евросредства за водния сектор на...

  Община Исперих отново възпрепятства усвояването на 35 милиона евросредства за водния сектор на Община Разград

  0
  ДЯЛ

  Общинският съвет в Исперих отново гласува против влизането в единна ВиК асоциация.

  Внесената докладна записка от Росица Митева – общински съветник от ГЕРБ, за присъединяването на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Исперих към Асоциацията по ВиК на територията, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград, не се прие.

  С това решение, взето от болшинството общински съветници, на заседание на местния парламент през миналата седмица, на практика Община Разград ще изпусне възможността да се възползва от безвъзмездното финансиране в размер на 35 милиона лева предвидени за ново строителство и рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи.

  Исперих е единствената община от областта, която упорито отказва да стане част от консолидираната ВиК-система. Изтъквайки като аргумент наличието на неясноти относно бъдещето както на оператора, така и на служителите в сектора.

  Консолидацията дава възможност на дружеството да реализира инвестиции във ВиК системите и съоръженията, както и реализирането на проекти от малките общини. Европейското финансиране се отпуска по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. За целта е необходимо да се постигне консолидация на ВиК операторите, за получаване на средства от Европейските фондове за изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура.

  В противен случай всички инвестиции във ВиК системите ще трябва да се осигурят от приходите от ВиК услуги, което следователно ще доведе до съществено покачване на цените.

  Поради липсата на обединение на ВиК операторите в областта, под въпрос остава реализирането на вече готови проекти за ВиК инфраструктура, тъй като освен Разград, ще бъдат ощетени и останалите малки общини в Лудогорието.