дом Новини Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички“ се проведе в гр....

  Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички“ се проведе в гр. Цар Калоян

  0
  ДЯЛ

  Заключителна пресконференция по проект „Достоен живот за всички” по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. се проведе на 28.07.2017 г. в сградата на ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Цар Калоян.

  Беше направен обзорен преглед на извършеното и резултатите за местните хора.

  Стана ясно, че изпълнението на проекта приключва на 17.08.2017 г. като след изпълнението на предвидените проектни дейности са постигнати следните резултати: подобрено е качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване чрез задоволяване на комплексни потребности на 130 лица с увреждания и лица на възраст над 65 години от общината; положително са променени възприятията и поведенческите стратегии на потребители с установена нужда от психологическа подкрепа; създадена е възможност за трудова заетост на 95 лица в трудоспособна възраст; формирани са професионални компетентности на 85 души, изпълнявали длъжностите „личен асистент”, „здравен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”.

  Общата стойност на проекта е 497 394 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма. 

  Периодът на изпълнение на проектните дейности е от октомври 2015-та до август 2017- та година.