дом Новини МОН предлага нов проект на график за учебното време и за ваканциите...

  МОН предлага нов проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 г.

  0
  ДЯЛ

  Министерството на образованието и науката предлага нов проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 г.

  Графикът предвижда по-дълги ваканции през учебната година и по-къса лятна ваканция, както и различни дати за провеждане на матурите след VII и след XII клас през новата учебна година.

  Според графика за следващата учебна година, учениците от първи до четвърти клас включително ще завършат на 7 юни, тези от пети до седми клас – на 22 юни. Гимназистите от VIII до XI клас ще учат до 6 юли, а дванадесетокласниците ще завършват на 16 май.

  Новият проект предвижда също външното оценяване след VII клас по Български език и литература да бъде на 6 юни, а по математика – на 8 юни. Държавният зрелостен изпит по Български език и литература да бъде на 21 май, а по втория предмет – на 23 май.

  Представяме предложенията за ваканции и неучебни дни през учебната 2017/2018 година

  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

  28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. есенна 

  23.12.2017 г. – 07.01.2018 г. вкл. коледна за І – ХІ клас 

  23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна за ХІІ клас 

  08.02.2018 г. – 11.02.2018 г. вкл. междусрочна за I – ХI клас 

  03.02.2018 г. – 07.02.2018 г. вкл. междусрочна за ХІІ клас

  31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 

  06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за ХІІ клас 

  Неучебни дни:

  25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

  21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ 

  23.05.2018 г. – втори ДЗИ 

  06.06.2018 г. – Национално външно оценяване в VII клас по БЕЛ и Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на II или на III степен за професионална квалификация

  08.06.2018 г. – Национално външно оценяване в VII клас по математика 

  Начало на втория учебен срок:

  08.02.2018 г. ХІІ клас 

  12.02.2018 г. I – ХI клас 

  Край на втория учебен срок:

  16.05.2018 г. ХІІ клас

  07.06.2018 г. І – IV клас

  22.06.2018 г. V – VІІ клас 

  06.07.2018 г. V – VІІ клас за паралелки в спортни училища

  06.07.2018 г. VIIІ – ХІ клас 

  Министерството на образованието и науката предлага  още изпитите за Националното външно оценяване в VII клас и държавните зрелостни изпити на дванадесетокласниците да се провеждат на различни дати.

  По-късната дата за изпита по български език и литература от националното външно оценяване за седмокласниците дава възможност за провеждане и на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация в същия ден.

  Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва: 

  ІV клас:

  17 май 2018 г. – Човекът и обществото

  18 май 2018 г. – Български език и литература

  22 май 2018 г. – Математика 

  28 май 2018 г. – Човекът и природата

  VІІ клас:

  6 юни 2018 г. – Български език и литература 

  8 юни 2018 г. – Математика 

  Х клас:

  Оценяване на дигиталните компетентности – 18-22 юни 2018 г.