дом Новини Община Разград получи отказ от Министерството на отбраната за прехвърлянето на сградата...

  Община Разград получи отказ от Министерството на отбраната за прехвърлянето на сградата на ДНА

  0
  ДЯЛ

  Министерството на отбраната отказа да прехвърли правото на собственост на сградата на ДНА на Община Разград. Несъгласието на министъра на отбраната Красимир Каракачанов е относно изпратено писмо от община Разград на 08.06.2017 г. до Министерството на отбраната, в което се търси съдействие за предприемане на мерки за обезопасяването на бившия Дом на народната армия, тъй като сградата продължава да се руши и представлява опасност за преминаващите.

  Като причина да не бъде удовлетворено искането Министерството посочва в писмото си, че имотът е с отпаднала необходимост и предстои формиране на визия за бъдещите управленски действия с него. Уточнено е още в документа, че обектът е деклариран през 1984 г. в Националния институт за недвижимо културно наследство като архитектурно-строителен паметник, поради което МО ще потърси възможности за неговата реставрация.

  Според Закона за държавната собственост поддържането и ремонтите на имотите-държавна собственост се извършват от ведомствата, на които са предоставени за управление. Kметът на Община Разград д-р Валентин Василев увери, че относно безопасността на рушащата се сграда ще търси партньорство с Областния управител и компетентните органи.