дом Новини Независимите се оказаха зависими и подкрепиха докладната записка за закриване ДГ „Шестте...

  Независимите се оказаха зависими и подкрепиха докладната записка за закриване ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник и ДГ „Иглика“, с. Осенец.

  0
  ДЯЛ

  Разгорещени дебати предизвика на днешното заседание докладната, внесена от кмета на Община Разград  Валентин Василев за закриване на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник и ДГ „Иглика“, с. Осенец.

  ГЕРБ и независимите общински съветници Фатме Али, Рейхан Вели и Янка Георгиева бяха съгласни с искането на кмета Валентин Василев и отстояваха ликвидирането на двете Детски градини. В тяхна опозиция бяха политическите  групи на БСП, ДПС и Реформаторски блок. 

  От общо 26 гласували , с 11 гласа – „ЗА“ , 14 -„ПРОТИВ“ и 1 -„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, докладната не беше приета от Общински съвет -Разград.

  Групата на ДПС на тази сесия не подкрепи дневния ред и не участва в болшинството от гласуванията. Потърсихме съветниците за тяхната позиция. Те обясниха въздържанието им от участие с това, че доста актуални и наболели въпроси по населените места в Общината не са решени и липсва политическа воля на общинска администрация и организация на общинските предприятия  за това или не им е приоритет за изпълнение.