дом Новини Областният управител се оказа без мандат на проведеното днес извънредно Общо събрание...

  Областният управител се оказа без мандат на проведеното днес извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К

  0
  ДЯЛ

  По информация от присъстващи, подадена непосредствено след края на извънредното заседание, разгледаното в 1.т от дневния ред – „Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на  активите на основание чл. 4. 2 б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги“ е приключило без резултат. Главната причина, която се оказва пречка за вземането на решения е, че не е даден мандат на Областния управител да гласува за приемане на този отчет.

  На днешното извънредно Общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“  ЕООД, гр.Разград, са присъствали Областния управител и Общински кметове на следните населени места: Разград, Попово, Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян, единствено отсъствал представител на Опака. Поради липсата на кворум, решенията не са приети.

  В следващата точка от дневния ред са дебатирани въпроси касаещи ситуацията във В и К сектора на територията на Област Разград и проблема с пропуснатите възможности за кандидатстване по структурните фондове на Европейския съюз от общините от Разградска област.

  Повдигнати са запитвания от съответните малки Общини, които имат право да кандидатстват по програма за селските райони, но не се допуска Област Разград да кандидатства с проекти във ВиК сектора, и по конкретно за подмяна на водопроводи. Поставените въпроси са болна и належаща тема за решаване в цялата област, понеже самите В и К оператори отчитат много загуби.