дом Новини Координационна среща за обхващане и задържане на децата в училище се проведе...

  Координационна среща за обхващане и задържане на децата в училище се проведе в Разград

  0
  ДЯЛ

  Координационната среща във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, се проведе днес в зала 712 на Областната управа. В изпълнение на Решение на Министерски съвет, трябва да има създадени екипи за съвместна работа на институциите във всяко населено място, в което има училище. По време на заседанието ръководено от заместник-областния управител Евгени Драганов, всички поеха ангажимент за спазване на определените срокове и представяне на броя на екипите за обхват и районите, в които те ще работят – 21 юли. Сред присъстващите на работната среща организирана от ръководството на Областна администрация-Разград днес бяха Атанас Дончев – началник на Регионалното управление на образованието, Ивайло Йовчев – Директор на ОДМВР–Разград, Заместник-директор на РЗИ – д-р Анатолий Стойнов, Елка Драмалиева –  началник на отдел „Образование“ в община Разград , Данка Русева – Ръководител на ТЗ „ГРАО“, Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Татяна Костова,Христина Кушлева – директор на Бюрото по труда, ресорните заместник кметове на общините в Лудогорието, както и представители на неправителствени огранизации. Експертите ще трябва да идентифицират децата, които не са обхванати в образователната система и да предприемат мерки за връщането и задържането им в училище. Допуска се, че когато се направят засечки между списъщите на социалните служби и РУО, има вероятност да се получи разминаване, ако се ползват за база настоящите адреси, тъй като хората масово не се регистрират по настоящите си адреси – коментира Ръководителят на ТЗ“ГРАО“. В населените места, където учебните заведения са повече от едно, Регионалното управление по образование ще определи броя на екипите, които ще се създадат. В тях задължително ще вземат участие представители на следните институции: РУО, община, МВР, РД“Социално подпомагане“ и училището в населеното място.
  Още в началото на срещата заместник-областния управител  призова представителите на общините да се обърнат към селските кметове с молба да активират гражданската регистрация, за да няма подобни разминавания. Той апелира още и към представителите на Бюрата по труда да се проучат къде са децата на безработните родители регистрираните при тях.
  В завършек, бяха представени резултатите от приема на ученици след 7 клас в Област Разград. Началникът на РУО-Разград сподели, че по негови данни са закрити 12 паралелки от предвидените 48. Както и, че в някои от сформиралите се общо 38 паралелки са слети по две специалности – на трето класиране.