дом Новини На работна среща създават Координационно звено за обхващане на отпадналите от училище...

  На работна среща създават Координационно звено за обхващане на отпадналите от училище деца

  0
  ДЯЛ

  Работна среща за учредяване на Координационно звено на областно равнище във връзка с изпълнение на Решение №373 на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст ще се проведе в Областна администрация-Разград утре, 17 юли. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград. На срещата са поканени ръководителите на: Регионалното управление на образованието-Разград, ОДМВР-Разград, РД“Социално подпомагане“-Разград, РЗИ-Разград, ТЗ“ГРАО“, трите бюра по труда в Област Разград, общинските кметове или ресорните им заместници, както и представители на осем неправителствени организации от региона.

  Според решението на Министерски съвет за всяко населено място с училище трябва да се създават екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, те се наричат „екипи за обхват“. В срок до 31 юли се определят районите на компетентност на всеки екип, до 15 август представителите на ангажираните институции изпращат до РУО своите предложения за участници в екипите, а до 18 август началниците на РУО определят със свои заповеди ръководителите и състава на екипите. Дейността на екипите е свързана с идентифициране на децата, които не са обхванати в образователната система и  предприемане на мерки за обхващането им.

  Според решението на Министерски съвет Областните управители осъществяват контрол за изпълнението на Механизма на областно ниво и при искане на Началника на РУО оказват съдействие, като осъществяват координация между институциите.

  Работната среща е насрочена за 14,00 ч. на 17 юли в зала 712 на Областна администрация-Разград.