Стрелец

През седмицата от 21 февруари до 27 февруари ще възникнат интересни събития свързани с пътуване или с хора от различни дестинации. Хубаво ще бъде да оставите тези събития да имат своето естествено развитие. Плановете ви, каквито и да са те, винаги ще претърпяват някакви промени. Много важно ще бъде за вас през седмицата да покажете … Продължете с четенето на Стрелец