дом Скорпион

Скорпион

През седмицата от 23 – 29 август ще получите възможности за постигане на благоприятни за вас финансови резултати. Възможни са допълнителни доходи, които ще ви помогнат да развитиете ваши планове и идеи.
През седмицата ще можете да постигнете много при една добра организация на времето и ресурсите си.
През тези седем дни ще възникне недоразумение или напрежение с човек от кръга ви приятели, колеги или клиенти. Тази ситуация може да бъде вследствие на личните проблеми на тази личност, които са причина за лошото му настроение или сприхавия му характер.
През тази седмица ще се ангажирате без желание с разрешаването на битов проблем в дома ви. На работното ви място могат да възникнат технически затруднения, проблеми с продукция или стока.
През седмицата бъдете предпазливи в покупките си, особено ако струват повече пари. Търсете гаранция за качество и отзиви за съответните продукти или услуги.
Възможно е през тази седмица да обмисляте възможности за промени в дома си, но това по-скоро ще бъде като идея, която вероятно ще реализирате в бъдеще.
Младежите и девойките ще преживеят разочарование свързано с невъзможността да реализират свое желание сега, когато то е важно за тях. Възможно е различни обстоятелства да изискат изчакване, търпение, което на вас определено ще ви липсва. Пазете личните си вещи и документи от загуба или кражба. Тази седмица ще се запомни с важна среща или разговор свързан с мъж над 35 годишна възраст. Това ще бъде благоприятно време за разговори по въпроси свързани с договор или споразумение, което може да ви донесе някакви доходи до края на годината.
Мъжете ще имат очакване за постигане на конкретни резултати във важни за тяхната кариера или бизнес планове. Ще сте амбициозни и неотстъпчиви, ако някой се опита да ви влияе със съвет или по някакъв друг начин. Може да запомните седмицата с една покупка лично за себе си. В дома си ще имате неотложна задача, чието игнориране може да предизвика емоционална буря с останалите членове на семейството ви.
Жените има опасност да се забъркат в неприятности, които могат да касаят само тях или да са свързани с човек от кръга им приятели. Избягвайте действия, които се базират само на доверие, особено ако са свързани с хора извън семейството ви. Разочарованията през тази седмица ще касаят вашата любов и скрити чувства, които изпитвате към една определена личност. Млада жена от кръга ви приятели или роднини ще привлече вниманието ви с важно събитие или преживяване в нейния живот.