дом От читателя

От читателя

„ЛУДОГОРИЕ НЮЗ“ предоставя възможност на потребителите да отразят свои интересни материали случващи се в обкръжението им, с изцяло новинарска насоченост.

Рубриката „От читателя“ е предназначена за споделяне на снимки и видео клипове от инциденти, катастрофи, бедствия, нарушения и други събития, на които сте ставали свидетели.

Сайтът се стреми да отразява бързо и обективно новините и актуалните събития от Лудогорието. За целта изпратените файлове трябва да бъдат придружени от кратък описателен текст към всеки един от тях и трябва да бъдат съобразени с етичните норми.