дом Овен

Овен

Ако сте родени под знака на Овен, през тази седмица ще разговаряте или действате по задачи свързани с имущество, което е притежание на семейството ви. Вероятно тези събития ще имат връзка и с други ваши роднини. Възможно е да получите помощ от тях или вие на тях ще помогнете.

През тази седмица ще се върнете към свои стари идеи свързани с работа или бизнес. Обстоятелствата за тяхното реализиране на този етап ще са много по-благоприятни и вие ще искате да им дадете шанс за реализация.

Мнозина от вас ще се зарадват на успех, награда или предложение, което най-вероятно ще има връзка с вашето образование, кариера или работа.

През седмицата ще получите новина от друго населено място, която може да бъде причина за едно пътуване в близко бъдеще.

Възможно е сега да получите пратка, документ или покана за гостуване от човек, който живее в друг град или държава.

През тази седмица новите познанства ще са важни за вас, защото чрез тях ще получите полезна за вас информация или ще създадете нови важни за вас контакти.

Тази седмица може да ви разтревожат действията или решенията на млад човек, който най-вероятно е от кръга ви роднини.

Интересен може да се окаже любовния живот на мъжете над 35 годишна възраст.

Младежите и девойките Овен ще търсят съвет или помощ от по-възрастен или по-опитен човек относно сложна ситуация в семейството или в работата си.

Някои жени ще са склонни да се забавляват, да прекарват повече време с приятели, а други ще предпочетат да се изолират от всякакви социални контакти.

Мъжете ще обмислят сериозни планове за бъдещето и възможността за тяхната реализация в настоящата ситуация.