дом Дева

Дева

През седмицата от 23 – 29 август обърнете внимание на ваши неизпълнени досега ангажименти и задължения. Дори да нямате желание за тяхното реализиране, не ги отлагайте повече.
Това може да се окаже една интересна седмица, граница между две важни събития или решения в живота ви.
Събитията през тази седмица трябва да се следят много внимателно, защото ще определят различни важни ваши действия или участия до края на 2021.
През седмицата е възможно да преживеете житейска раздяла с човек от кръга си роднини или приятели.
Това ще бъде благоприятна седмица за дела свързани с наследство, но не и ако тяхното разрешаване трябва да бъде по съдебен път.
През тази седмица ще бъде важно да запазите психическа и емоционална стабилност, да разсъждавате трезво и да вземате практични, мъдри решения.
През седмицата ще имате възможност да преживеете приятни емоции свързани с едно приятелско събиране или среща.
Любовният ви живот ще е интересен, но като цяло ще зависи от собствените ви настроения, емоции и понякога – капризи.
Младежите и девойките ще бъдат експанзивни и оптимистични. Това ще бъде благоприятна седмица за учение, постъпване в университет, пътувания, за връзки с чужденци и международни отношения. Ще възникне възможност за намиране на работа или напредък във вече заемана от вас позиция.
Мъжете ще имат силно изразен стремеж към самоизява и желание за реализация. В професионално отношение може да имате късмет, който ще ви помогне за стабилизиране на финансите ви. Въпреки това финансовите ви възможности през седмицата ще бъдат променливи и няма да ви навреди да бъдете пестеливи.