дом Новини МОН предлага нов проект на график за учебното време и за ваканциите...

МОН предлага нов проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 г.

0
SHARE

Министерството на образованието и науката предлага нов проект на график за учебното време и за ваканциите през учебната 2017-2018 г.

Графикът предвижда по-дълги ваканции през учебната година и по-къса лятна ваканция, както и различни дати за провеждане на матурите след VII и след XII клас през новата учебна година.

Според графика за следващата учебна година, учениците от първи до четвърти клас включително ще завършат на 7 юни, тези от пети до седми клас – на 22 юни. Гимназистите от VIII до XI клас ще учат до 6 юли, а дванадесетокласниците ще завършват на 16 май.

Новият проект предвижда също външното оценяване след VII клас по Български език и литература да бъде на 6 юни, а по математика – на 8 юни. Държавният зрелостен изпит по Български език и литература да бъде на 21 май, а по втория предмет – на 23 май.

Представяме предложенията за ваканции и неучебни дни през учебната 2017/2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

28.10.2017 г. – 01.11.2017 г. вкл. есенна 

23.12.2017 г. – 07.01.2018 г. вкл. коледна за І – ХІ клас 

23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. коледна за ХІІ клас 

08.02.2018 г. – 11.02.2018 г. вкл. междусрочна за I – ХI клас 

03.02.2018 г. – 07.02.2018 г. вкл. междусрочна за ХІІ клас

31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 

06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. пролетна за ХІІ клас 

Неучебни дни:

25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2018 г. – втори ДЗИ 

06.06.2018 г. – Национално външно оценяване в VII клас по БЕЛ и Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на II или на III степен за професионална квалификация

08.06.2018 г. – Национално външно оценяване в VII клас по математика 

Начало на втория учебен срок:

08.02.2018 г. ХІІ клас 

12.02.2018 г. I – ХI клас 

Край на втория учебен срок:

16.05.2018 г. ХІІ клас

07.06.2018 г. І – IV клас

22.06.2018 г. V – VІІ клас 

06.07.2018 г. V – VІІ клас за паралелки в спортни училища

06.07.2018 г. VIIІ – ХІ клас 

Министерството на образованието и науката предлага  още изпитите за Националното външно оценяване в VII клас и държавните зрелостни изпити на дванадесетокласниците да се провеждат на различни дати.

По-късната дата за изпита по български език и литература от националното външно оценяване за седмокласниците дава възможност за провеждане и на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация в същия ден.

Дни за провеждане на национално външно оценяване, както следва: 

ІV клас:

17 май 2018 г. – Човекът и обществото

18 май 2018 г. – Български език и литература

22 май 2018 г. – Математика 

28 май 2018 г. – Човекът и природата

VІІ клас:

6 юни 2018 г. – Български език и литература 

8 юни 2018 г. – Математика 

Х клас:

Оценяване на дигиталните компетентности – 18-22 юни 2018 г.