дом Рак

Рак

Ако сте родени под знака на Рак, през тази седмица ще разменяте повече съобщения, ще имате повече разговори по телефона или ще използвате други средства за контакти, с хора, които са важни за вас. 
През седмицата са възможни срещи или виртуални контакти с хора от миналото ви, като съученици, бивши колеги или съседи и други. 
През седмица избягвайте да давате скъпоструващи вещи за ползване от деца или млади хора, на които им липсват достатъчно умения за да ги използват правилно. 
Седмицата може да бъде важно време за развитие на ваши любовни отношения, независимо дали имате такива в момента или сте в процес на търсене на своята полочинка. И в двата случая съдбата ще ви даде това, което е най-доброто за вас. 
Тази седмица ще бъде благоприятна за вас по отношение на различни финансови дела, юридически ангажименти свързани с пари, за подялба или повишение на доходите ви и други. 
През тези седем дни внимавайте при покупка на важни вещи за дома или за работата си. Не вземайте решение и не купувайте нищо, преди да са направили достатъчно добро проучване на цени и качество на целия пазар. 
Жените ще са много емоционални, чувствителни и докачливи в отношенията си с брачен или интимен партньор. 
Мъжете ще избягват сериозни семейни ангажименти и задачи, което ще наруши в някаква степен хармонията в семейството им.