дом Рак

Рак

Ако сте родени под знака на Рак, пред вас е седмица изпълнена с различни емоции свързани с ваша романтична връзка или с приятелски отношения, които имате с хора отблизо и далеч.
През тези седем дни ще имате желание за специални преживявания с романтичния си или брачен партньор.
Тази седмица носи благоприятни за вас новини или ще ви даде нови възможности от финансов характер (нова работа, проект, нов източник на доходи и др.)
Вероятно през тези седем дни ще преживеете важно събитие свързано с родители или с по-възрастни родственици.
Това ще бъде благоприятно време за съдебни или юридически дела от имотен или семеен характер.
Мнозина ще се зарадват на придобивка чрез наследство или получаване на права върху някакъв вид собственост.
Това ще бъде благоприятна седмица за преместване в нов дом, за приключване на строеж или на голям ремонт.
Конфликтите тази седмица ще са основно с хора, които имат някакви неприятности в живота си. Те обаче не са готови да поискат или да получат помощ или съвет от вас. Техните действия могат да предизвикат нови нежелани проблеми. Вие не бива да се опитвате да контролирате тяхната съдба.
Мъжете ще имат седмица, в която определени преживявания ще определят техни бъдещи промени в живота. Жените ще са ангажирани със сериозни дела свързани със съпруг, брат, баща, син и др.