дом Лъв

Лъв

Ако сте родени под знака на Лъв, през тази седмица очаквайте да получите интересни съобщения, писма или пратки от роднини или приятели от различни населени места.
През седмицата може да ви изненада покана свързана с бъдеща среща или събиране с приятели или познати.
Мнозина ще получат новина от приятели или роднини, свързана с нов дом или с преместване по местоживеене.
Очакванията ви свързани с пари, може да не се покрият от реалните събития, които ще преживеете през тази седмица.
Всъщност може да имате много добри доходи, но и много повече, дори изморителна работа.
Има голяма вероятност да възникнат различни затруднения, допълнителни формалности или друг вид спънки свързани с пари, документи или вербални споразумения.
Конфликт с дете или заради дете може да се развие много неприятно. Като цяло конфликтите през тази седмица ще се отразят неблагоприятно върху здравето.
Възможни са грижи свързани със здравето на дете, като причината за съответното неразположение може да бъде настинка, инфекция и др.
Тази седмица ще има с какво да зарадва семейството ви, но всяка малка радост или успех ще бъде съпътствана с тревоги, напрежение, стрес.
Нищо няма да ви се даде с лекота или без усилия, без труд и вложено време.
Жените Лъв ще мислят много за своето бъдеще. Различни идеи ще ангажират вниманието им, през различните дни от седмицата. Някои неуспехи или неблагополучия могат да ви направят лесно докачливи, конфликтни и обидчиви.
Мъжете ще искат да приключат веднъж завинаги с някои стари проблеми. Тази седмица за вас важен ще бъде не успеха по тяхното приключване, а отстраняването им на всяка цена, за да си осигурите така нужния ви емоционален и психически комфорт. Седмицата ще бъде благоприятна за пътуване и за развитие на ваши отношения с хора от различни разстояния.