дом Везни

Везни

Ако сте родени под знака на Везни, през тази седмица ви предстоят няколко разговора, които ще ви помогнат да изясните позициите на други хора, които касаят важни за вас въпроси.
Интересно и полезно за вас развитие ще има приятелство с човек, който е извън кръга ви от колеги, съседи или стари приятели.
През тази седмица ще се наложи да обърнете внимание на събития, в които от вас ще се очаква някаква помощ или съдействие. Възможно е да касаят някого, с когото не живеете заедно. Поради тази причина ще имате по-динамично общуване по телефон или чрез други средства за комуникация.
През седмицата важна роля в живота ви ще изиграят хора родени под въздушните зодиакални знаци.
През тази седмица ще получите информация относно неблагоприятно развитие на проблеми в живота на хора, които познавате. Вероятно те преживяват последствията от свои предишни злонамерени действия.
През седмицата ще бъдете натоварени с проблеми в живота на хора родени под огнените зодиакални знаци.
Ако сте родители през тази седмица ще се наложи да направите покупка за дете, която ще изиска някакъв документ или внимателно предварително проучване за по-добра сделка.
Седмицата носи новина свързана с бъдещо майчинство или с раждането на дете.
Жените Везни ще олучат неприятна новина свързана с човек, когото познават или отказ на някакво предложение.
Мъжете ще имат сложни за разрешаване проблеми с хора родени под въздушните зодиакални знаци.